Verksamheten

Ordinarie personal i  barngruppen är fyra utbildade förskollärare och en barnskötare. Vi är ett väl fungerande arbetslag som ser som vår främsta uppgift att stödja barnen i deras känslomässiga utveckling och lägga grunden till den livslånga läroprocessen.Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan som är vårt styrdokument, och efter I Ur och Skurs pedagogik som utgår i från läroplanens mål.

Barngruppen består av ca 27 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är indelade i tre grupper: Mulle, Knytte och Knoppegruppen, utefter ålder och mognad.

Barnen lär sig genom leken och vi förskollärare är medupptäckande och medutforskande pedagoger. Vi vill att barnen ska få en god självkänsla och tro på sig själva, att de kan. Vi uppmuntrar barnen att vilja lära sig nya saker. Vara en god kamrat, bli medveten om sina egna och andras känslor och att känna empati. Därför arbetar vi med att ge mycket beröm och uppmuntran. Vi gör barnet uppmärksamt på när de lärt sig något nytt.

När barnen stöter på problem kommer vi inte med färdiga lösningar utan ställer frågor som ger barnen tillfälle att själv tänka ut lösningar. Vi hjälper barnen att lösa konflikter och tar vara på dessa tillfällen att tala om känslor, om hur man kan göra förlåt och hur man bör vara mot varandra.

Vi dokumenterar barnens läroprocess med hjälp av kamera och arbete med portfolio där barnet själv är delaktigt. Vi ser er föräldrar som de viktigaste personerna i ert barns liv och en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år, då vi utgår ifrån barnets portfolio, och samtalar kring ditt barns utveckling och behov. Vi vill ge er möjlighet att påverka ert barns förskoletid.

Vi gör de flesta aktiviteter utomhus, såsom samling, skapande och lek och rörelse. Naturen ser vi som vårt läranderum. Våra skogsgrupper går till skogen en gång i veckan med matsäck. Vi erbjuder skridskoskola för de äldsta barnen.

En dag på förskolan

 

7.30  Förskolan öppnar, utomhus.
9.15 Alla barn har kommit. Aktiviteter i mindre grupper.
10.30 Samling i mindre grupper, inomhus när det är kallt annars ute.
11.15 Lunch, inomhus den kalla årstiden annars ute
12.00 Vilor i mindre grupper, inomhus den kalla årstiden annars ute.

De små sover ute i sina vagnar.

12.30

Barnen väljer aktivitet själva, inne eller ute.

14.00 Mellanmål, utomhus, inne när det är riktigt kallt.
14.30    Fri lek med olika material.
17.00 Förskolan stänger (16.30 på fred.), utomhus.

Förskolan håller stängt på sommaren v.28-31 och veckan mellan jul och nyår.

Dessa öppettider gäller för närvarande. Vid behov har förskolan öppet enligt kommunens ramtider.

                         

Är du nyfiken på I Ur och Skur? Se video här!                          

             

                      .