Grön Flagg-certifierad förskola

I Ur och Skur Skogsigelkotten är sedan 2015 en Grön Flagg-certifierad förskola.
Håll Sverige Rents Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering för arbetet med hållbar utveckling inom skolor och förskolor. Skogsigelkotten har arbetat med mål inom källsortering, kompostering och odling samt utveckling av vår närmiljö. 
 

Stiftelsen Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Därför har Håll Sverige Rent valt att arbeta mycket med barn och ungdomar.